Opleiding A.B.K Rotterdam Vrije teken- en schilderkunst dipl.’68
Plastische vormgeving/Beeldhouwkunst dipl.’70


Beroepspraktijk als beeldhouwer Autonoom, monumentaal 1969/heden

Onderwijspraktijk part-time Vrije leergangen/Vrije Universiteit, docent plastische vormgeving 1976/1986
Hogeschool Holland, Diemen, docent ruimtelijke-, plastische vormgeving 1986/1992
Hogeschool Holland, nascholingscoördinaat 1976/1978
A.B.K. Rotterdam, docent nascholingscursus, plastische vormgeving 1976/1978
Docent nascholingscursus, onderwijsvormen en leerprocessen in het kunstonderwijs 1977/1979
A.B.K. Utrecht, gastlessen ruimtelijke vormgeving 1986/1987
Hogeschool Arnhem, introductielessen/Werkweek 1993
Lezing beeldendekunst in europa, museum voor modernekunst Buenos Aires Argentinie 1998

Commissie en Bestuur Bestuur Stichting Werkgroep B.K. Rotterdam: Secretaris 1969/1971
Voorzitter 1971/1975
Bestuurslid Artotheek Rijnmond 1975/1981
Commissie C.A.B.K., Dordrecht 1981/1988
Overleg B.K. Culturele Raad Zuid-Holland 1987/1989
Portefeuille Cultuurbeleid N.K.V.B 1985/1995

Beeldende kunst Overleg, Federatie van Kunstenaarsverenigingen: Lid 1984/1992
Voorzitter 1992/1996
Lid algemeen bestuur Federatie van Kunstenaarsverenigingen 1992/
Platform overleg Min. W.V.C/O.K.W 1988/1996
Bestuur Stichting Kunstwegen 1995/1996
Sollicitatie adviescommissie prov. Utrecht 1992/1996
Adviescommissie B.K. Albrandswaard 1995/
Adviescommissie B.K. Alkmaar 1996
Comité van toezicht en advies, Rebel mijn hart, Kunstenaars 40/45 1996/1997
Bestuur Stichting Thoe Schwartzenberg, Penningmeester 1996/
Jurylid Wilhelminaring Oeuvre prijs voor de Nederlandse beeldhouwkunst 1998/2001
Jurilid Internationaal symposium Resistentia, Argentinie
1998 , Bestuur Ned. Kring van Beeldhouwers: 1996/1997
Voorzitter Nederlandse Kring van Beeldhouwers 1997/2000

Bestuur Beeldenpark Drechtoevers 1997/
Adviescommissie B.K., Ridderkerk 1998/1999
Adviescommissie B.K., Culemborg 1998/
Voorzitter Stichting Thoe Schwartzenberg fonds 2000/

Oriëntatiereis Kunstonderwijs Kunstonderwijs van ‘Kindergarten’ tot kunstopleiding, Bulgarije (Nuffic) 1990
Kunstonderwijs in Finland Torneo en Rovaniemi 1988
Integratie kunstonderwijs/vooropleiding, Montreal, Canada 1991